Nyttig Informasjon

Jobber….
Takk, du er nå på listen


Ettersom vi er et sambyggelag organisert som et aksjeselskap er vi i tillegg underlagt Aksjeloven og Borettslagsloven.
I tilfelle konflikt mellom vedtekter og lovene, vil lovene gjelde.
Vedtektene ble sist endret i 2018. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte på Generalforsamlingen for å endre disse.
Ringeklokke:
Endringer av navn på ringeklokke sendes med e-post til styret(a)bakkehavn.no


Postkasser :
Postkasseskilt skal følge Bakkehavn Sambyggelag sin standard; være hvite, med sort trykket tekst. De kan eventuelt bestilles på posten.no eller ved å kontakte styret.

Postkassenøkkel må hver enkelt beboer besørge selv og kan nås ved å kontakt med posten.


Nøkkel til ytterdør og kjeller:
Dersom du har mistet nøkler til ytter/kjeller-døren bruker vi systemnøkler.
Nøkler må bestilles igjennom styret, og beboer bærer alle kostnader. Det må påberegnes noe leveringstid.


Vedlikehold:
Vedlikeholdsplan er blitt utarbeidet av OBOS Prosjekt i oktober 2013.  Dokumentet ligger under. Generelt sett er byggningsmassen i meget god forfatning, tatt i betraktning dens alder.
Det er likevel kommet anbefalinger som styret vil se nærmere på. Mange av punktene er allerede utbedret.Vedlikehold av den enkeltes bad:
Det er gjennomgått en vurdering av skifte av bad og soilrør, men forslaget ble forkastet da det viste seg av bygningsmassen er god forfatning.
Det ble i den forbindelse utarbeidet noen retningslinjer for beboere som ønske å pusse opp bad. Disse skal følges og meldes inn til styret slik at vi ivaretar bygningsmassen på en best mulig måte.

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang
%d bloggere liker dette: