Nyttig Informasjon


Det foregår oppussing av inngangspartiene. De vil bli spylt, malt og ny belysning installert. Arbeidet vil foregå i løpet av oktober 2020. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål relatert til dette.

Ettersom vi er et sambyggelag organisert som et aksjeselskap er vi i tillegg underlagt Aksjeloven og Borettslagsloven.
I tilfelle konflikt mellom vedtekter og lovene, vil lovene gjelde.
Vedtektene ble sist endret i 2018. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte på Generalforsamlingen for å endre disse.
Ringeklokke:
Endringer av navn på ringeklokke sendes med e-post til styret(a)bakkehavn.no


Postkasser :
Postkasseskilt skal følge Bakkehavn Sambyggelag sin standard; være hvite, med sort trykket tekst. De kan eventuelt bestilles på posten.no eller ved å kontakte styret.

Postkassenøkkel må hver enkelt beboer besørge selv og kan nås ved å kontakt med posten.


Nøkkel til ytterdør og kjeller:
Dersom du har mistet nøkler til ytter/kjeller-døren bruker vi systemnøkler.
Nøkler må bestilles igjennom styret, og beboer bærer alle kostnader. Det må påberegnes noe leveringstid.


Vedlikehold:
Vedlikeholdsplan er blitt utarbeidet av OBOS Prosjekt i oktober 2013.  Dokumentet ligger under. Generelt sett er byggningsmassen i meget god forfatning, tatt i betraktning dens alder.
Det er likevel kommet anbefalinger som styret vil se nærmere på.


Utført vedlikehold:
Det ble anbefalt enkelte sikringstiltak i rapporten som styret igangsatte høsten 2015.
Branndører til kjellere ble skiftet da de tidligere dørene ikke var forskriftsmessig godkjent, skiftet desember 2015.

Sikring av tak og snøfangere ble satt opp i 2015.
Det ble dengang ikke montert snøfangere på baksiden av blokkene og vaskeriet, men styret vil se på dette og ivareta nødvendig sikkerhet.

Belysningen i oppgangene var moden for utskiftning i 2015, og ble byttet ut med LED-belysning med har sensorer.
Et av formålet med utskiftninger var å finne løsninger som også kunne gi oss reduserte energiutgifter.


Vedlikehold av den enkeltes bad:
Det er gjennomgått en vurdering av skifte av bad og soilrør, men forslaget ble forkastet da det viste seg av bygningsmassen er god forfatning.
Det ble i den forbindelse utarbeidet noen retningslinjer for beboere som ønske å pusse opp bad. Disse skal følges og meldes inn til styret slik at vi ivaretar bygningsmassen på en best mulig måte.

Lag ditt nettsted på WordPress.com
Sett i gang
%d bloggere like this: